Thông tấn xã Việt Nam

Tag: VIETNAMÏ¿½Ï¿½Ï¿½S SOUTHWESTERN BORDER